Medisch Centrum Ternat - MC Ternat
Medisch Centrum Ternat - MC Ternat
Medisch Centrum Ternat - MC Ternat
Medisch Centrum Ternat - MC Ternat
Medisch Centrum Ternat - MC Ternat
Medisch Centrum Ternat - MC Ternat
Medisch Centrum Ternat - MC Ternat

Medisch Centrum Ternat

Het MC Ternat heeft als doel alle facetten van zorg rond de patiënt te verzamelen. Via deze multidisciplinaire aanpak wil MCT een meerwaarde zijn voor iedere patiënt. We richten ons niet enkel op het medische, maar ook op het sportieve!

Vind snel je specialist Naar MCT Sports

Multidisciplinaire trajecten

Preventieplan

Een belangrijk domein waar we nog te weinig aandacht aan besteden is gezondheidspreventie. Naar de leuze “voorkomen is beter dan genezen”, wil Medisch Centrum Ternat hier meer op inzetten. Op deze manier hopen we ziektes en/of risicofactoren vroegtijdig op te sporen en indien nodig in te grijpen. Je kan in Medisch Centrum Ternat terecht voor een degelijk gezondheidspreventieplan en dit in samenspraak met uw huisarts en de preventiecoördinator.

Neem uw gezondheid ter harte en maak een afspraak!

Medisch Centrum Ternat - MC Ternat

Onze visie

Het medisch centrum heeft als doel alle facetten van zorg rond de patiënt te verzamelen. Van preventie over acute zorg naar chronische zorg. De volledige eerste lijn (huisartsen, verpleegkundigen, psychologen, kinesisten, diëtist, , podoloog) samen met specialisten ( cardiologie, pneumologie, neurologie, endocrinologie, kno,…) goed onderbouwde psychotherapeutische trajecten en medisch begeleid sporten en fitness zorgen ervoor dat:

  • De patiënt langer gezond blijft met minder medicatie
  • De patiënt makkelijker toegang krijgt tot de zorg voor hem noodzakelijk
  • De patiënt samen met zijn huisarts als coach de keuze kan maken uit het menu van zorg dat het best bij hem past
  • De sporter perfect begeleid wordt in alle facetten van het sporten van voedingsadvies tot trainingschema , van inspanningstesten tot persoonlijke coach
  • De zorgverleners elkaar versterken tot een hogere kwaliteit van zorg maar tegelijk tot een grotere eigen levenskwaliteit.